Bilgi teknolojileri logo2018 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2018 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım ücretleri cetveli.  2018 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi