• KANUNLAR

İndir 2813 Sayılı Telsiz Kanunu – 18011

İndir 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu – 11.10.2008

 

  •  YÖNETMELİKLER

İndir 2014/34/EU – Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat Yönetmeliği  ENG 

İndir 2014/34/AB – Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat Yönetmeliği  TR 

İndir 94/9/AT – 94/9/EC Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat Yönetmeliği TR 

İndir Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

İndir Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik – 27291

İndir Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği – 27292

İndir Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (  KET ) Yönetmeliği – 28408

İndir Sınai, Bilimsel ve Tıbbi ( SBT ) Cihazlar Yönetmeliği – 28093

İndir Kodlu ve Kriptolu Haberleşme Yönetmeliği – 27738


  •  TEBLİĞLER