Information and Communication Authority Turkey2012 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2012 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım ücretleri cetveli.  2012 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi