NEVADA insan kaynakları yönetimi anlayışı, iş yapılan farklı birimlerin özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içerir.

NEVADA’da insan kaynakları politikaları, birimlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir.

Nitelikli İşgücünün Kazandırılması

İnsan kaynakları yönetimi,

  • Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı,
  • Şirketi geleceğe taşıyacak, NEVADA kurumsal değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı,
  • Seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla şirketin geleceğe yönelik iş gücü ihtiyaçlarını karşılamayı

hedeflemektedir.

Çalışanların Gelişimine Yönelik Yatırım Yapma

  • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı sağlamak ve fırsatlar yaratmak;
  • Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek;
  • Nitelikli, başarılı, global bir iş gücü ve lider birikimi oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek

İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.

Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma

  • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak;
  • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak;
  • Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek;
  • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak

İnsan Kaynakları’nın hedefidir.

Staj İmkanları

NEVADA her yıl belirli sayıda ve farklı iş bölümleri için staj imkanı sağlar, Staj müracaatları iletişim sayfası kullanılarak yapılır.

Açık Pozisyon İlanları

Açık pozisyonlarla ilgili duyurular ve başvurular NEVADA’da Kariyer ve İletişim sayfası veya  kariyer.net kurumsal insan kaynakları sistemi kullanılarak yapılmaktadır.

İnsan Kaynakları Birimi İletişim

A: Rauf Orbay Cad. Manastır Yolu Arefe Sk. No.14 Postane Tuzla 34940 İstanbul Türkiye
T: +90 (216) 427 7070  F : +90 (216) 446 2424  E : ik@nevada.com.tr

Açık Pozisyonlarımız

Açık pozisyonlarla ilgili duyurular ve başvurular  kariyer.net  ve/veya Türkiye iş Kurumu kurumsal insan kaynakları sistemi kullanılarak yapılmaktadır.

Seçkin Referanslarımız