Nevada Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.
Çevre Politikası

Nevada Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti. (Nevada Elektronik) tarafından hazırlanan bu doküman, Nevada Elektronik Çevre politikasını içermektedir.

Bu politikanın amacı sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda Çevre Yönetimi alanındaki Nevada Elektronik yaklaşımını yansıtan bir rehber oluşturmak ve bu yolla Nevada Elektronik’in çevre yönetimine verdiği önemi vurgulamaktır.

Nevada Elektronik ailesi, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm dünya faaliyet alanlarında “Sürdürülebilir Kalkınma” ilkelerini benimsemiştir.

Kuruluş değerlerimiz arasında yer alan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

• Sorumluluk amaç ve hedefler ile çevre performansının izlenmesini tanımlayan bir Çevre Yönetim Sistemi’ni etkin uygulamak,
• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak sürekli iyileştirmek,
• Faaliyetlerimizi ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uyumlu bir şekilde sürdürmek,
• Çalışmalarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini artırmak başlıca sorumluluklarımız arasındadır.

Bu kapsamda;

• Küresel kaynakları korumak; enerji ve malzemelerin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
• Kirliliği önlemek ve atıkları en aza indirmek,
• Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerini azaltmak,
• Bu ilkeler pazarlama, satış, ürün geliştirme, yatırım süreçlerinde, tedarikçi müşteri ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimizde rehberimiz olacaktır.