Information and Communication Authority Turkey2013 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2013 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım ücretleri cetveli.  2013 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi