Information and Communication Authority Turkey2014 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2014 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım ücretleri cetveli.  2014 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi