Information and Communication Authority Turkey2015 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2015 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım ücretleri cetveli.  2015 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi