Information and Communication Authority Turkey2017 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2017 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım ücretleri cetveli.  2017 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi