Bilgi teknolojileri logo2019 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2019 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım ücretleri cetveli.  2019 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi