Bilgi teknolojileri logo2020 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2020 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım ücretleri cetveli.  2020 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi