• KEGM KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FORMLARI

İndir TİM-1 Deniz – Hava Telsiz Sistemi İlk Müracaat Formu

İndir TİM-2 Deniz – Hava Telsiz Sistemi Değişiklik ve Yenileme Formu

İndir TİM-3 Deniz – Hava Telsiz Sistemi Kullanım İzni ve Ruhsatname Müracaat Formu

İndir Deniz – Hava Telsiz Sistemi Müracaatı Gerekli Belgeler

 

  • KEGM KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFELERİ

İndir 2015  Yılı Telsiz Sistemi Ruhsat ve Kullanım Ücret Tarifesi

İndir 2014  Yılı Telsiz Sistemi Ruhsat ve Kullanım Ücret Tarifesi

İndir 2013  Yılı Telsiz Sistemi Ruhsat ve Kullanım Ücret Tarifesi

İndir 2012  Yılı Telsiz Sistemi Ruhsat ve Kullanım Ücret Tarifesi