Information and Communication Authority Turkey2011 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2011 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım ücretleri cetveli. 2011 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi