Information and Communication Authority Turkey2016 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2016 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım ücretleri cetveli.  2016 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi