Bilgi teknolojileri logo2022 Telsiz Kullanım Ücretleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan 2022 yılına ilişkin ruhsatname ve telsiz kullanım ücretleri cetveli.  2022 Telsiz Kullanım Ücret Tarifesi